آرشیو موضوع : مقالات

رویکرد همه جانبه آسیب شناسانه درحوزه مالی و یکی ازمشکلات فراروی شهرداریها باعنوان: سرفصل مهم لاوصولیها

رویکرد همه جانبه آسیب شناسانه درحوزه مالی و یکی ازمشکلات فراروی شهرداریها باعنوان: سرفصل مهم لاوصولیها
درآغازسخن بهتراست ابتدابه نقش و جایگاه شهرداریها بعنوان یکی از اصلی ترین نهادهای خدمت رسان درشهرها و درحوزه مسائل خدماتی و اموررفاهی شهر و شهروندان بپردازیم و آنگاه به موضوع اخذ عوارضات گوناگونی اشاره کنیم که برابر قانون کاروصول آن به عهده این دستگاه محول گردیده است اشاره کنیم. عموماشهرداریها به سبب ارتباط و نقش تنگاتنگی که درحوزه انجام امور خدماتی و عمرانی دراختیاردارد بالطبع مسئولیت ... ادامه مطلب
برچسب :

بازتعریفی تازه از عبارت سوال برانگیز مدیر کیست؟

بازتعریفی تازه از عبارت سوال برانگیز مدیر کیست؟
اوکسی است که با بهره گیری ازتوان وتجربه و دانش علمی و روزآمد خود برای بهبودکاروایجاد تحول در شیوه انجام و به بارنشستن آن و برای ایجاد انگیزه درمیان کارکنان برای حال و آینده برنامه و چشم انداز دارد و آن راتعریف و باشهامت ارائه می نماید و تلاش می کند تادریک بازه زمانی که سکاندار مدیریت آن مجموعه است به اجرا گذارد ... ادامه مطلب
طراحی شده توسط هاست لاین