بازتعریفی تازه از عبارت سوال برانگیز مدیر کیست؟

بازتعریفی تازه از عبارت سوال برانگیز مدیر کیست؟

اوکسی است که با بهره گیری ازتوان وتجربه و دانش علمی و روزآمد خود برای بهبودکاروایجاد تحول در شیوه انجام و به بارنشستن آن و برای ایجاد انگیزه درمیان کارکنان برای حال و آینده برنامه و چشم انداز دارد و آن راتعریف و باشهامت ارائه می نماید و تلاش می کند تادریک بازه زمانی که سکاندار مدیریت آن مجموعه است به اجرا گذارد و برروند کاروسلامت اجرای گام به گام برنامه های خودرا رصد و پایش و نظارت نمایدو تلاش مضاعف به کارگیرد تا درکنارخود مدیران دیگری با توانمندی منحصربه فرد و نگاه نو تربیت کند وبا جدیت می کوشد تا بااستفاده ازتمام ظرفیتهای موجود موجبات تشویق و ترفیع زیردستان خود را فراهم آورد.

هنر دیگر چنین مدیرانی رفتن به سراغ نیروهای بلااستفاده و درپستوخانه ای است که سالها بنا به دلایلی همچون بی مهری و یا داشتن تز و دیدگاه دیگری جبرا درحال خاک خوردن هستند. هنرفاخر مدیریا مدیران بایداستفاده ازدانایی و توانایی و به میدان آوردن وسپردن مسئولیت به این افراد باشد. خلاصه کلام اینکه او به مسئله خیرعمومی و رشد وارتقا همکاران را درهرزمان فراهم کندو تنها دغدغه او رفع مشکلات فراروی کارکنان و سیستم تحت مدیریت خود باشدو بادرایت و هوشمندی ازهدررفت سرمایه و وقت و ایجادهزینه های سربار جلوگیری کند. اوفردی باید باشد که قدرت ریسک و نقدپذیری داشته باشد.

منوچهر دوستی

درباره نویسنده

113مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

طراحی شده توسط هاست لاین