برچسب های نوشته ها : علوم پزشکی

آمار بیماران کرونایی در هفته اخیر افزایشی نبوده است

فرهاد سلطانی، معاون درمان علوم پزشکی اهواز در گفت وگو با خبرنگار روزنامه نسیم اظهار داشت: آمار بیماران کرونایی در هفته اخیر افزایشی نبوده است و این وضعیت نشان میدهد که پس از این هفته آمار بیماران کرونایی ثابت و روبه کاهش می رود. وی  افزود: در حال حاضر بخش اورژانس بیمارستان ها شلوغ است و متاسفانه تخت خالی وجود ندارد، همچنین شرایط خوبی نداریم. به گزارش ... ادامه مطلب

استفاده از سالن های ورزشی برای بستری کردن بیماران کرونایی در اهواز

استفاده از سالن های ورزشی برای بستری کردن بیماران کرونایی در اهواز
دکتر عرفان مردانی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه نسیم خوزستان، درباره وضعیت کرونا در اهواز اظهار داشت: ظرفیت بیمارستان های کرونایی به حد انفجار رسیده و تخت خالی برای بستری کردن بیماران وجود ندارد. با توجه به شرایط به وجود آمده مجبور هستیم از ظرفیت استادیوم ها و سالن های ورزشی برای بستری کردن بیماران کرونایی استفاده می کنیم. وی افزود:  با توجه به ... ادامه مطلب
طراحی شده توسط هاست لاین