عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز : اتفاقی که برای آن پای بکوبیم در اهواز رخ نداده است / خریدهای شهرداری اهواز از اصفهان ظلم به جوانان بیکار خوزستانی است

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز : اتفاقی که برای آن پای بکوبیم در اهواز رخ نداده است / خریدهاي شهرداري اهواز از اصفهان ظلم به جوانان بیکار خوزستاني است

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز در صحنعلنی شورای اسلامی شهر اهواز با تبریک میلاد باسعادت امام رضا (ع) گفت: خدا را شاکریم که در کشوری زندگی می کنیم که دوبزرگوار و در الگوی اخلاق و کرامت یعنی امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) دفن هستند و امروز ایران اسلامی هرچه دارد ازبرکات این خواهر و برادر گرانمایه است که امیدوارم همه ما از برکات این بزرگواران بهره مند شویم.

سید محمدعلی پورموسوی سپس به مسائل مختلفی که در شورا و شهرداری اهواز  رخ داده است اشاره می کند و می گوید: با اشاره بهدستورات جلسه مسائل مختلفی را می خواهم مطرح کنم که ابتدا به موضوع وحدت نیروهای انقلاب که دارای مسئولیت هستند می پردازم،به اعتقاد من وحدت یک موضوع نظری و اساسی و دارای درجات مختلف است، اینکه ما در توحید، نبوت و امامت و مراتب دیگر وحدتداریم موضوعی کاملا بدیهی است، همچنین اینکه اعتقاد داریم یکی از موضوعاتی که باید در شورا مفهوم پیدا کند تلاش برای پیشرفت وتعالی در کلانشهر اهواز می باشد که موضوعی بسیار مهمی بوده و می طلبد با تلاش بیشتر باعث نشاط و رضایتمندی در بینشهروندان بشویم.

وی ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم در شهر تحرک و پویایی جهت رسیدن به پیشرفت و توسعه و نشاط مردم برسیم، از روز اول باشهردار موضوعاتی را مطرح و تعهداتی بین شورا و شهرداری بسته شد، اما خوب طبیعتا موضوعات مطرح شده برای به سرانجام رسیدننیاز به پیگیری و در نهایت طرح سوال از شهردار دارد که در این راستا یک سوال ۵ قسمتی از شهردار پرسیده شد که دوستان و همکارانما در شورای شهر اعلام کردند سوال می بایست در قالب تذکر مطرح شود.

پورموسوی بیان داشت: بعد از تذکر دوستان در خصوص نحوه پرسش سوالات و اینکه سوالات باید در قالب تذکر به شهردار ارائه شود،اقدام به طرح سوال به صورت تذکر از شهردار کردیم و متاسفانه باز پاسخی دریافت نشد و از طریق فرمانداری موضوع پیگیری شد کهاز دوستان تطبیق فرمانداری پاسخ آمد که قاعدتا تذکر می تواند بدون جواب هم بماند.

وی تصریح کرد: مجددا برای پاسخ به سوالاتم و بعد از گذشت دو هفته موضوع پیگیری و سوالات را مطرح و ارائه کردیم و قرار بر اینشد که پاسخ سوالات داده شود که دوستان اعلام داشتند ابتدا باید به تذکرات پاسخ دهیم، این در حالی است که نیت ما از طرح سوالفعالیت و تحرک بیشتر در مدیریت شهری برای به سرانجام رسیدن پروژه ها با دقت و سرعت بیشتر است، زیرا وقتی مسئولیت مدیریتشهری را پذیرفتیم می بایست در راستای خدمت به مردم که ولی نعمتان ما هستند تمام تلاش خود را به کار ببندیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به اینکه مهم ترین وظیفهشورا اساسا نظارت بر فعالیت های شهرداری است خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم در راستای نظارتی که بر عهده ماست جدی برخوردکنیم قطعا می بایست شامل همه مسائلی که در شهر رخ میدهد باشد، به خصوص در آنجایی که به صورت پیوسته به ما مربوط می شود،حتی در آن جایی که غیروابسته به شهرداری و شورای شهر است هم نیاز به پیگیری و نظارت ما در شورای شهر است.

وی گفت: از این رو موضوعاتی که توسط ما مطرح می شود و از سوی مسئولین پیگیری نمی شود را در صورت لزوم به مراجع نظارتی ودر نهایت به قوه قضائیه خواهیم برد، زیرا ما با رای اعتماد مردم و برای خدمت به آنها امروز در شورای شهر حاضر هستیم، اینکهعضوی در شورای شهر حاضر باشد و اطلاعاتی در خصوص فعالیت ها به او داده نشود و در بلاتکلیفی به سر ببرد قطعا می بایست باطرح سوال و تذکر جهت شفاف سازی امور وارد شود، تا بتواند شهر را به سوی پویایی، تحرک و موفقیت سوق دهد و مسئولیت شهردارهم در قبال شورا پاسخگویی است.

پورموسوی افزود: طبق قانون شهردار هر از چندگاهی باید در خصوص مسائل و موضوعات مطرح شده با اعضای شورا بنشیند و بهبررسی امور و مشورت بپردازد که زمان این مهم در قانون هر ماه یک مرتبه است، از این رو ما از شهردار می خواهیم در این راستاجلسات منظمی را برقرار و به سوالات مطرح شده ما پاسخ بدهد.

وی ادامه داد: ما به عنوان شورای شهر چند طرح داریم که پاسخ بعضی از دوستان و خود شهردار را در این خصوص شنیدیم و پاسخاینگونه بود ، ۱۸ طرح مطرح شده که دو طرح اصلا تصویب نشده اند و در خصوص مابقی طرح ها ما اعلام نکردیم که حتما باید انجامبشوند، اما اعتقاد داریم در خصوص آنها باید گزارش به شورا داده شود.

عضو شورای شهر اهواز گفت: طبیعتا بعضی از موضوعات مطرح شده اصلا پاسخ ندارند، اما اینکه آقای شهردار در موضوع قطارشهری بگوید چون آقای استاندار در جلسه حاضر نبود یا بود برای ما قابل قبول نیست، زیرا شما مدتها پست قطار شهری را بدونمسئول گذاشتید و این برای یکی از ابرپروژه های شهرداری اهواز که یک پروژه ملی به شمار می آید مناسب نیست.

وی خاطرنشان کرد: یا اینکه سازمان اقتصادی و سرمایه گذاری چرا می بایست ١١ ماه بدون مسئول باقی بماند و تا پیگیری از سوی ماانجام نشد، اتفاقی رخ نداد و دلیل این عدم توجه، بر من روشن است.

پورموسوی اظهار داشت: در خصوص مباحث عمرانی در آغاز به کار شورای شهر چند موضوع را اعضای شورای شهر به اتفاق نظررسیدند و با شهردار عهد بستیم که مثلا در خصوص آب های سطحی، پروژه های نیمه تمام، آسفالت، پسماند واتفاقات مثبتی رخدهد و انتظار داشتیم این عهد که خواسته مردمی در آن وجود دارد به سرانجامی رسیده باشد، اما متاسفانه پاسخی دریافت نکردیم، ازطرفی انتظار ما هم اتمام همه مشکلات در این زمینه نبود، زیرا حجم مشکلات و عقب افتادگی ها را می دانیم، اما انتظار ما این است کهپاسخ روشنی به سوالات مطروحه داده شود تا ما بگوئیم این کارها را به ثمر رسانده ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری، گردشگری و توسعه شهری شورای شهر اهواز گفت: در خصوص مسائل مالی و انضباطمالی موضوع مطرح شد که دارای شقوق مختلفی است، اینکه چنین نگاهی درست بشود که هر زمان ما در این رابطه صحبت می کنیممعنای آن تخلف در شهرداری است پذیرفتنی نیست، اما مشاهده شده در مسائل مالی بی انضباطی هایی در غذا و بنزین ووجوددارد که باید جلوی آن گرفته شود.

پور موسوی ادامه داد: موضوع دیگری که می بایست در رابطه با آن صحبت شود موضوع نیروی انسانی است، علیرغم اینکه قرار بودموضوع نیروی انسانی در شهرداری ساماندهی شود، اما در این زمینه اتفاق خاصی رخ نداد و متاسفانه امروز چیزی که باعث شود مابه عنوان مدیران شهری برای آن پا بکوبیم و بگوییم این مشکل را حل کرده ایم وجود ندارد، چه در پرداختها و چه در موضوعات کارینیروهای خدوم شهرداری.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز افزود: بحث دیگر ترک تشریفات و بحث خرید از شهرستان های دیگر مخصوصا اصفهان است، مامعتقدیم اگر می شود نیازهای شهرداری را از استان و اهواز تامین کرد و مثلا یک خرید چند میلیارد تومانی را می توانیم در اهواز انجامدهیم تا سهمی نصیب نیروی جوان بیکار استان شود، حتما اولویت با اهواز و خوزستان است نه اینکه این مبلغ از استان خارج و درجیب استانهای دیگر برود.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، پورموسوی در پایان خاطرنشان کرد: در زمان یکی از استانداران سابق، نگاه به خریدها توجه بهتولیدات خوزستان بود، این موضوع حتی در پذیرایی ها صدق می کرد و کلوچه ای که روی میز قرار می گرفت با تاکید بر این بود کهدست پخت بچه های خوزستان باشد، خوزستان و اهواز یک استان ملی و مادر به شمار می روند و نگاه ما قطعا نگاهی ملی است و تمامکشور از خوزستان نفع بسیار برده اند، اما نمی شود در استانی زندگی کنیم و به نیروی کار و توسعه آن نگاه نکنیم.

درباره نویسنده

7482مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

طراحی شده توسط هاست لاین