برچسب های نوشته ها : بیران وند

مجازات قصاص در انتظار عوامل تهیه و توزیع الکل های سمی

مجازات قصاص در انتظار عوامل تهیه و توزیع الکل هاي سمی
معاون دادستان اهواز خبر داد : *مجازات قصاص در انتظار عوامل تهیه و توزیع الکل هاي سمی* علي بيرانوند گفت : مجازات قصاص در انتظار عوامل تهیه و توزیع الکل سمی در خوزستان است. به گزارش روزنامه نسيم خوزستان، معاون دادستان اهواز اظهار داشت : همه عوامل تهیه و توزیع الکل هاي سمی به لحاظ علم و آگاهی از کشنده بودن ... ادامه مطلب
طراحی شده توسط هاست لاین